Domov

Pre prihlásenie Vášho dieťaťa do denného tábora nám prosím pošlite prihlášku na email:

skolickovo@gmail.com

Prosíme uviesť:

  1. osobné údaje dieťaťa (vrátanie dátumu narodenia)
  2. osobné údaje zákonného zástupcu
  3. telefónny kontakt
  4. dátum turnusu, na ktorý chcete dieťa prihlásiť

 Úhradu prosíme posielať na číslo účtu ŠKOLIČKOVO, o.z.: SK46 0900 0000 0051 3615 8002

 Denny tabor

Aktuality
Aktuality

Nové priestory

Počet zobrazení: 935

Čítajte viac...

Prihlásenie