Náš deň


Ráno, začíname spoločným kruhom na zemi, kde sa deti privítajú so sovičkou. Každý dostane príležitosť porozprávať čo sa mu prihodilo od posledného stretnutia.
Potom si formou hry precvičujeme už prebraté učivo. Táto hra je spojená s pohybovou aktivitou.

Až potom si sadneme k stolu a začneme preberať nové učivo. Staršie deti, ktoré sú samostatnejšie dostanú úlohu, ktorú majú vypracovať. Zatiaľ sa venujem mladším deľom.

V priebehu dňa sa venujem individuálne každému dieťaťu minimálne 15min aby som videla, či dieťa uspokojivo zvládlo úlohu.

Ak je priaznivé počasie ideme von na ihrisko.

Vyučovanie je ukončené spločným kruhom, kde sa deti podelia so sovičkou so svojími pocitmi z prežitého dňa. Majú možnosť povedať svoj názor, čo sa im páčilo a nepáčilo na vyučovaní, prípadne ak došlo medzi deťmi k nezhododám majú príležitosť si to vyjadriť.

Výučba prebieha v blokoch, takže sa jeden deň venujeme iba jednému hlavnému predmetu. Slovenský jazyk sa učí pomocou tvorivých aktivít. Matematika sa vyčuje za pomoci Hejného metódy. Jeden celý deň sa deťom venujú psychologičky, ktoré s deťmi robia činnosti na rozvoj myslenia, reči a osobnosti.
Do výučby je zaradená aj výtvarná a hudobná výchova.

V poobedných hodinách je pre deti možnosť pobytu v KID's club.

Aktuality
Aktuality

Prihlásenie