Naša filozofia


Naším cieľom je vytvoriť školu, ktorá poskytuje deťom možnosť prejaviť svoju osobnosť a rozvíjať svoju tvorivosť.

V takejto škole nie je cieľom učenia známka (prípadne iná odmena) ale radosť z učenia samotného.
V našej škole nezvoní, nepotrebujeme tašky ani známky a vyučovanie prebieha bez stresu. Tempo výučby je určované dieťaťom, jeho memontálnou náladou a duševným nastavením.
Deti majú voľný pohyb a nemusia sedieť na mieste počas celého vyučovania. Od začiatku sa však učia rešpektovať jeden druhého aby sa navzájom nevyrušovali.

Hlavnou vyučovacou metódou, ktorú využívame je Tvorivá dramatika – hra. Cez hru objavujú deti okolitý svet, vstupujú do rôznych rolí, ktoré ich pripravia na život. Pri vyučovaní využívame všetky zmysly a najmä zážitok. Prežité = zapamätané.

Snažíme sa vyučovanie nastaviť a viesť tak, aby deti zvládli učivo v škole a odpadla potreba domácich úloh.

Našou prácou nie je učiť deti vedomosti len memorovať, ale chceme ich po každaj stránke pripraviť na život. Chceme im pomôcť vedomosti nielen ovládať ale hlavne vyhľadať a spracovať pre praktické použitie. Nájsť zmysel v učení.

 

Aktuality
Aktuality

Prihlásenie