Naše aktivity


 

Upozornenie

Žiakov do Školičky prijímame celoročne!

 

Okrem výučby 5 dní v týždni a školského klubu vám ponúkame:

  • možnosť vyučovať vaše dieťa 2 - 5 dní v týždni podľa potreby
  • konzultácie pre domškolákov
  • príprava a poradenstvo pre zahraničných študentov na polročné a koncoročné skúšky
  • psychologicko-pedagogické poradenstvo
  • prednášky na podnetné témy
  • workshopy
  • plavecký kurz

 

Aktuality
Aktuality

Prihlásenie