ŠKOLIČKOVO je o.z. založené za účelom výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ. Na základe našich niekoľkoročných bohatých skúsenosti sme mali možnosť preniknúť do detskej duše a zistiť, čo deti potrebujú a nie vždy je možné im to poskytnúť. Každé dieťa je pre nás osobnosť. Deťom sa snažíme vytvoriť príjemnú atmosféru, v rámci, ktorej sa môžu slobodne rozvíjať a uplatniť svoj potenciál. Našim ideálom je pristupovať k dieťaťu trpezlivo, využívať výchovu pochvalou a pozitívnou motiváciou. V našom ŠKOLIČKOVE kladieme na 1. miesto spoluprácu, ktorá stavia medzi deťmi mosty a nie súťaž, ktorá medzi deťmi vytvára bariéry.

 

 Individuálny prístup - každé dieťa je osobnosť

Machula - žltá

 Vzdelaní a skúsení pedagógovia, psychológovia

Machula - zelená

 Zážitkové učenie: Prežité = Zapamätané

fialova

Praktické prepojenie výuky so životom

červená

Hra pre dieťa je cesta k poznaniu

žltá

 Tvorivá dramatika

cervena

Angličtina

 

 

V súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. §24 o individuálnom vzdelávaní.

Aktuality
Aktuality

Prihlásenie